Trosa Stadslopp 2008 22 år löpning tävling motion stavgång jogging folkfest

TbOK
Hem startsidan

Kontakt

Anmäl dig här

Anmälningslistan
Beställ inbjudan
Chip o. Tidtagning
Direktanmälan pdf Inbjudan pdf
Info anmälan
Informationskarta

Kartor 2009
PM
pdf
PM mini A4 pdf

Program
26 juni

Provspring

Segrare/Banrekord

Sponsorer
Start/Mål Torget

Veteranerna

Bansträckning
8,9 km | akvarell
4 km
700 m o. 2,3 km
Banprofil 8,9 km

Bilder 2009
Bilder 813 st

Bilder 425 st

Resultat 2009

Bilder 2008

Bilder 2008
forts.
Resultat 2008


Arkivet
1987-2007


Trosa Kommun
Trosa Turism
Marathon.se
Östra Sörmlands Posten